Limited Şirketi Kurmak

Adım Adım Limited Şirket Kuruluş

Siz Girişimciler için burada 2020 yılında limited şirket nasıl kurulur? Adım adım limited şirket kuruluşunun nasıl gerçekleştiğini ve limited şirket kurmak için sıkça sorulan bazı soruların yanıtlarını bu sayfada bulacaksınız.

2020 yılında limited şirket kurmanın masrafları ve maliyeti nedir?

2020 yılında limited şirket kuruluşu için gerekli belgeler ya da evraklar nelerdir?

Sorularınızı WhatsApp Uygulamasından Bize Şimdi Yazabilirsiniz!

Önce Şirket Esas/ Ana Sözleşmesi Hazırlıyoruz

Limited şirket Esas/ ana sözleşmesinin hazırlanması için aşağıda yazan maddelere göre hareket edilmesi gerekmektedir.

  • Limited Şirkete özgün bir Ünvanın belirlenmesi gerekiyor.
  • En az 10.000 TL(on bin türklirası) sermaye Limited Şirket kurulabilir. Limited şirkete sermaye tutarının belirlenmesi gerekir.
  • Kuruluş yapacağımız Limited Şirketin Merkez Adresi Neresi olacak?

Adres belirli olduğunda kira kontratına ihtiyaç var.

  • Limited Şirket Tek ortaklı mı olacak, veya ortakları kimler?
  • (ortakların birer fotoğrafı gerekiyor
  • Limited Şirket Tek Ortaklı Değil ise, Şirket Müdürü / Temsilcisi Kim Olacak?
  • Limited Şirket Tek Ortaklı Değil ise, Ortakların Sermaye Payları / Oranları Ne Olacak?

Limited Şirketin  Sermayesi Hakkında Bilgiler

Limited Şirketin Sermayesini Limited şirketin kuruluş tarihinden itibaren  taahhüt edilen sermaye,  iki yıl içinde şirket hesabına yatırılabilir.

**Limited Şirketinin Sermayesinin 350.000 TL ve üzeri olmasının önemi

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca düzenlenen 03.10.2019 tarih ve 2019/5 seri No’lu “Uygulama İç Genelgesi”ne göre yoklamaların etkinliğinin artırılması amacıyla, belirlenmiş bazı mükellef grupları için yapılacak yoklamalarda değişikliğe gidilmiştir.

Sermayesi 350.000 TL ve üzerinde olan şirketlerin (imalatçılar hariç) adres değişikliğini dilekçe ile vergi dairesine bildirmesi üzerine şirket sermayesinin 350.000 TL ve üzerinde olduğunun Ticaret Sicili Müdürlüğü kayıtlarından elektronik ortamda doğruluğu teyit edildikten sonra, Vergi Daireleri İşlem Yönergesinde belirtilen hususlar da dikkate alınarak mükellefiyet tesis edilecek olup, işe başlama yoklaması yapılmayacaktır.

 

FAALİYET BELGESİ VE SİCİL TASDİKNAMESİ İŞLEMLERİ

Limited Şirketin tescil edilmesi akabinde sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınabilir.

Limited Şirkete ait İmza Sirküleri ve  Muhasebe Vekaletnamesi Çıkartılması

Limited şirkete ait kuruluş işlemleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde tescil olduktan sonra, noterden Şirketin yetkilisi tarafından imza sirküleri ve serbest muhasebeci mali müşavir için muhasebe vekaletnamesi çıkartılır.

İmza sirküleri ile bankadan şirket hesabı açılabilir.

Limited Şirkete ait vergi levhası

Mali Müşavir şirketin tescil edilmesinin akabinde vergi levhasını size teslim edecektir.

Yorum (0)
Yorum Yap